Korjausrakentamisen projektinjohto ja valvonta

Projektinjohdon ja valvonnan tavoitteena on tilaajan edun varmistaminen sekä hyvän rakennustavan noudattaminen hankkeen eri vaiheissa. Laadukkaalla projektinjohtamisella ja valvonnalla hanke saadaan toteutettua tehokkaasti ja taloudellisesti tilaajan tarpeet huomioiden. 

Toimiessamme kohteen päävalvojana sisältyy palveluumme lain edellyttämät työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät.   

Räätälöimme palvelukokonaisuuden yhdessä tilaajan kanssa hankkeelle sopivaksi. 

Palvelutarjontaamme sisältyy: 

  • Suunnitteluohjaus 
  • Kilpailutus 
  • Hankintojen ohjaus 
  • Valvonta 
  • Kustannus- ja aikatauluseuranta 
  • Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
  • Dokumentointi/ raportointi 
  • Takuuajan valvonta 

”Korjaushankkeessa projektinjohtaja toimii saumattomassa yhteistyössä tilaajan ja hankkeen muiden osapuolten kanssa ohjaten onnistuneeseen päätöksentekoon.”

Ota yhteyttä

Antti Mikkonen