22.3.2024

Hissin jälkiasennus arvo- ja museokohteisiin

Hissin jälkiasennus arvo- ja museokohteisiin

Hissin jälkiasennus vanhoihin ja arvokkaisiin rakennuksiin on tarkasti valvottua ja säädeltyä, minkä vuoksi nykyaikaisen hissin asentaminen vanhaan arvokiinteistöön vaatii tietoa ja taitoa. Usein hissin jälkiasentaminen herättää myös ristiriitaisia tunteita – moni voi kokea, ettei hissi sovi arvokkaaseen miljööseen. Cibes Amsliftin vankalla kokemuksella vanhoihinkin rakennuksiin on kuitenkin mahdollista jälkiasentaa hissi, joka kunnioittaa kohteen historiaa ja tyyliä.

Hissin jälkiasennus toteutetaan historiaa kunnioittaen

Vanhoihin rakennuksiin ei usein haluta tai edes voida asentaa massatuotantohissejä, vaan ne täytyy räätälöidä kohteen mukaan. Cibes Amsliftin toimitusjohtaja Juha Kivirannan mukaan se, että hissi sopii tyylillisesti ympäristöönsä, saattaa olla jopa rakennusluvan edellytyksenä. Varsinkin suojelluissa kohteissa on tiukat rajoitukset, ja usein lausuntoa täytyy kysyä myös museoviranomaisilta.

Arvokiinteistöissä tyypillisin ratkaisu on tehdä porraskuilun keskelle aukko, johon hissikuilu asennetaan. Mitoitus on tarkkaa, sillä portaat täytyy kyetä säilyttämään mahdollisimman tilavina; hissi ei saa viedä yhtään enempää tilaa kuin on pakko

Kiviranta toteaa.

Arvokiinteistöihin asennetaan lähes yksinomaan hydraulihissejä, joiden etuna on niiden hiljaisuus. Hydraulihissien koneisto voidaan asentaa hissikuilun sijaan kauemmas, jopa kymmenen metrin päähän. Tällöin hissikuilun vaatima tila voidaan minimoida ja hissin sisätila maksimoida. Hydraulihissin ylläpito on myös yksinkertaista ja edullista.

Lisäksi on tärkeää, että hississä toistuu saman aikakauden tyyli kuin porraskäytävässäkin. Umpinaisen tai lasisen kuilun sijaan käytämme punosverkkoa, joka sopii paremmin menneiden aikakausien tyyliin. Tavoitteenamme on saada hissi näyttämään siltä, kuin se olisi ollut rakennuksessa aina

Kiviranta kuvailee.

CibesAmslift -hissi arvokiinteistoon

Luotettava ja kokenut toimija

Hissin jälkiasennuksessa kannattaa luottaa kokeneeseen toimittajaan, jotta lopputuloksesta saadaan taatusti laadukas. Ruotsissa 75 vuotta sitten perustetun Cibesin rinnalle kasvanut kotimainen Amslift onkin nykyään Suomen johtava hydraulihissien toimittaja. Lähes kolmekymmentävuotias, Turussa perustettu yritys on toteuttanut hissien jälkiasennuksia hyvällä menestyksellä.

Varsinkin Helsingin kantakaupungilla kulkiessa tuttuja osoitteita tulee vastaan niin paljon, että olen oivaltanut asentamiamme hissejä olevan lähes kaikkialla. Meillä on laaja valikoima hissiratkaisuja – laajempi kuin millään muulla alan toimijalla Suomessa. Tästä johtuen meiltä löytyy myös runsaasti erilaisia keinoja saada hissi sovitettua tyylikkäästi rakennukseen.

Amslift-merkkiset jälkiasennushissit valmistetaan aina mittatilaustyönä. Hissiin yritetään aina linkittää jollain tavalla myös rakennuksen ja porraskäytävän ulkonäköä, ja Kivirannan mukaan koko hissien valmistustapa perustuukin perusteelliseen esiselvitykseen.

Mikäli saamme mallin, pystymme tekemään hissiin vaikkapa rakennuksen oman mallin mukaiset vetimet. Juuri oikeanlaisten materiaalien löytäminen voi toisinaan vaatia hieman ponnisteluja, mutta vuosien varrella karttuneesta tietotaidosta ja kasvaneista verkostoista on tässä apua. Hyvien yhteistyökumppanien avulla kalliiltakin kuulostavat yksityiskohdat voidaan usein toimittaa peräti vakiovaihtoehtoja vastaavalla kustannustehokkuudella.

Jälkiasennushissi voittaa puolelleen

Kiviranta toteaa, että monien muiden rakennus- tai asennushankkeiden tavoin myös hissien jälkiasennusprojektit etenkin vanhoihin arvorakennuksiin voivat aiheuttaa vastalauseita. Hän pitää tätä täysin inhimillisenä, mutta muistuttaa samalla asennuspäätöksen monista eduista.

Tärkeimpänä positiivisena puolena on luonnollisesti se, että hissi parantaa esteettömyyttä ja asumismukavuutta etenkin ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten asukkaiden näkökulmasta. Kerrostalokiinteistössä jälkiasennushissi nostaa myös yksittäisen osakkeen arvoa, mikä mahdollistaa paremman vuokratuoton ja helpottaa asunnon myyntiä.

Kiviranta mainitsee myös ARA:n myöntämän hissiavustuksen, joka voi kattaa jopa 35 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Lisäksi hissin jälkiasennukseen voi saada kaupunki- tai kuntakohtaista avustusta.

Kun jälkiasennusprojekti sitten saadaan maaliin ja on palautteen aika, kertoo Kiviranta hissin asennusta vastustaneiden positiivisen palautteen lämmittävän mieltä aivan erityisesti.

On hienoa saada aikaan sellaisia toteutuksia, että hissiin alun perin varauksella suhtautuneet tulevat kiittelemään. Parhaat kommentit liittyvät siihen, että lopputulos näyttää siltä kuin hissi olisi ollut rakennuksessa aina.
CibesAmslift -hissin jalkiasennus

Muita uutisiamme

Onnistunut korjaushanke laadukkaalla projektinjohtamisella

23/2/2024

Korjaushankkeen tullessa ajankohtaiseksi, on ensiarvoisen tärkeää valita projektin vetäjäksi luotettava toimija, joka ajattelee vain yhtiön etua.

Lue lisää

Säästöjä käyttökustannuksiin energiatehokkuuden optimoinnilla

26/1/2024

Useimmissa kerrostaloissa on mahdollista saavuttaa helposti säästöjä energian kulutuksessa optimoimalla käytössä olevan taloautomaatiojärjestelmän säädöt.

Lue lisää

Lisärakentaminen kattaa taloyhtiön korjausvelkaa

7/11/2023

Rakennuksen elinkaareen kuuluu väistämättä tiettyjä korjaushankkeita, joilla ylläpidetään kiinteistöä hyvässä kunnossa. Siihen milloin korjaukset tulevat ajankohtaisiksi vaikuttavat talon rakenneratkaisut, materiaalit sekä rakennuspaikka ja ympäristö. Kun kalliita korjaustarpeita osuu lyhyelle aikavälille, voidaan kompensaatiota rahoitukseen hakea lisärakentamisen kautta.

Lue lisää

AMRAK on rakentamisen ammattilainen

AMRAK tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja ammattitaitoista osaamista rakentamiseen liittyvässä laadunvalvonnassa, suunnittelussa ja projektinhallinnassa pääkaupunkiseudulla.

Ota yhteyttä