Tekninen isännöinti

TEKNISEN ISÄNNÖINNIN PALVELUT

Kiinteistön teknisen isännöinnin lähtöajatus on huolehtia kiinteistöstä asianmukaisesti ja ennakoivasti. Näin tekemällä voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistön elinkaaren pituuteen. Kun käyttövaiheen aikana varmistetaan, että huolto- ja korjaustoimet sekä kuntoarviot ja -tutkimukset hoidetaan suunnitelmallisesti ja ammattilaisten toimesta, kiinteistön arvo säilyy tai jopa kasvaa.

 

PTS ELI PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

Tekniseen isännöintiin kuuluvat erilaiset yksittäiset katselmukset ja selvitykset huoneistoissa tai kiinteistön yleisissä tiloissa, laajemmat kartoitukset kuten märkätilojen tai vesikalusteiden katselmointi, erilaiset kiinteistökierrokset, hankkeiden kilpailutukset (esim. elementtisaumojen uusinta), kosteusvaurioiden ja vesivahinkojen korjautuksen valvonta sekä osakasmuutostöiden valvonta taloyhtiön käyttäessä AsOyL:n mukaista valvontaoikeuttaan.

Kun taloyhtiöllä on laadukkaasti hoidettu tekninen isännöinti, joka tuntee myös asunto-osakeyhtiölain mukaiset vastuunjaot ja käytänteet, ennakoidaan laajemmat korjaushankkeet ajoissa, jolloin korjausrakentaminen voidaan suunnitella ajoissa ja huolella sekä säästää kustannuksissa.

 

OSAKASMUUTOSTYÖT

Osakasmuutostyöt ovat osa kiinteistön teknistä ylläpitoa, vaikka ne usein mielletäänkin ”osakkaan omaksi asiaksi”. Osakasmuutostöissä taloyhtiö yleensä käyttää lain mukaista valvontaoikeuttaan ja tilaa teknisen isännöitsijän / asiantuntijan käsittelemään saadun osakasmuutostyön sisältöä, antamaan ohjeistuksen ja tekemään tarkastuskäynnit tarvittavilta osin. Valvonta on sekä yhtiön että osakkaan etu; laadukkaasti tehty ja huolella valvottu remontti valvontaraportteineen helpottaa mm. asunnon myyntiä ja auttaa välttämään vahinkoja. Isoissa muutostöissä, jotka edellyttävät osakkaan omaa valvojaa, voimme auttaa suunnittelussa, lupa-asioiden hoidossa sekä valvonnassa.

AMRAK Oy hoitaa taloyhtiöiden teknisen isännöinnin palveluita pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla.

Palveluitamme ovat: 

  • muutostöiden suunnittelu ja lupa-asiat
  • muutostöiden valvonta
  • muutostöiden projektinjohto
  • PTS suunnitelma
  • ARK-, RAK- ja LVI-tekniikan konsultaatiot

MUISTA!

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on tehtävä ennen työn aloittamista muutostyöilmoitus taloyhtiölle. Purku-, rakennus- tai muutostöitä ei saa aloittaa ennen muutostyöilmoituksen hyväksymistä. 

”Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa osakasremontteja. Valvonta kohdistetaan pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin, rakenteisiin, eristeisiin ja perusjärjestelmiin.”

Tilaa osakkaan muutostyöohjeet sähköpostiisi