ASUMISTERVEYS JA SISÄILMA

Terveellinen sisäilmasto on edellytys asumisterveydelle ja -viihtyvyydelle!

Hyvällä suunnittelulla, projektinjohdolla ja osakasmuutostyön valvonnalla estetään virheiden ja ongelmien syntymistä ja luodaan toimivia tiloja. 

Asiantuntijamme dokumentoi ja tarkastaa suunnitelmat ja valvoo rakennustöiden suorittamista tarvittavine katselmuksineen, joka helpottaa tulevaisuudessa mahdollisten vahinkojen ja vaurioiden selvittämisessä. Lisäksi se tuo turvaa, kun harkitset asunnon myyntiä.   

Taloyhtiön edunmukaista on, että osakkaan tekemää tai teettämää kunnossapito- tai muutostyötä osakehuoneistossa hoidetaan asiankuuluvaan tavalla ja ammattitaidolla alusta loppuun. T

Palveluitamme ovat: 

  • Sisäilmatutkimukset
  • Sisäilmaan liittyvät selvitykset ja katselmukset
  • Sisäilmakorjautusten suunnittelu, projektinjohto ja valvonta

MUISTA!

SS

SS

Tilaa osakkaan muutostyöohjeet sähköpostiisi