Osakasmuutostyöt

Osakasmuutostyöt

Hyvällä suunnittelulla, projektinjohdolla ja osakasmuutostyön valvonnalla estetään virheiden ja ongelmien syntymistä ja luodaan toimivia tiloja. 

Asiantuntijamme dokumentoi ja tarkastaa suunnitelmat ja valvoo rakennustöiden suorittamista tarvittavine katselmuksineen, joka helpottaa tulevaisuudessa mahdollisten vahinkojen ja vaurioiden selvittämisessä. Lisäksi se tuo turvaa, kun harkitset asunnon myyntiä.   

Taloyhtiön edunmukaista on, että osakkaan tekemää tai teettämää kunnossapito- tai muutostyötä osakehuoneistossa hoidetaan asiankuuluvaan tavalla ja ammattitaidolla alusta loppuun. 

Palveluitamme ovat: 

  • muutostöiden suunnittelu ja lupa-asiat
  • muutostöiden valvonta
  • muutostöiden projektinjohto
  • ARK-, RAK- ja LVI-tekniikan konsultaatiot

MUISTA!

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on tehtävä ennen työn aloittamista muutostyöilmoitus taloyhtiölle. Purku-, rakennus- tai muutostöitä ei saa aloittaa ennen muutostyöilmoituksen hyväksymistä. 

”Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa osakasremontteja. Valvonta kohdistetaan pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin, rakenteisiin, eristeisiin ja perusjärjestelmiin.”

Tilaa osakkaan muutostyöohjeet sähköpostiisi